Ce este liniștea? Lipsă de zgomot; tăcere; calm, acalmie. Dar poate fi și vorba despre o stare (sufletească) lipsită de zbucium, de frământări; tihnă, pace, seninătate pe care o putem asimila cu liniștea interioară.

Liniștea o înțelegem în raport față de următaorele:

[tie_list type=”thumbup”]

  • Liniştea faţă de zgomotele exterioare, de strigătele oamenilor, de asurzitoarele sunete ale maşinilor, ale instrumentelor muzicale etc.
  • Liniştea faţă de mulţimea oamenilor, de manifestările mondene, de conversaţii, de întâlniri, de polemici, de tulburări.
  • Liniştea faţă de lucrurile interesante, de treburi, de aspiraţii, de griji, de călătorii, de revendicări.
  • Liniştea faţă de tulburările interioare, sufleteşti, de contradicţii, fantasme, îndoieli, neclarităţi, monologuri, judecăţi şi porniri interioare.

[/tie_list]

A pierde contactul cu liniștea interioară înseamnă să te pierzi pe tine însuți. Zgomotul exterior este sinonim cu zgomotul interior al gândurilor, iar tăcerea exterioară este totuna cu liniștea dinăuntru.

Din cauza dorinței de cunoaștere, înțelegere și control mintea umană crede că opiniile sale reprezintă adevărul. În realitate gândirea fragmentează realitatea. Mintea gânditoare este un instrument puternic care limitează.

Totodată, te împiedică să înțelegi că este doar o mică parte a conștiinței. Această convingere eronată, generată de identificarea cu gândul, naște dogme care oferă un fals sentiment de siguranță și cunoaștere.

De obicei, realitatea dovedește că sunt false și vor fi înlocuite cu altele. Creația artistică și, de altfel, excelența în orice domeniu dovedesc că mintea care gândește nu este implicată în luarea deciziilor.

Unul dintre aceste lucruri este tocmai obținerea liniştii interioare. Zilnic, trebuie să vă străduiţi să evitaţi zgomotele ce vă vin din interior: discuţii, revolte, certuri datorate unor gânduri, dorinţe şi sentimente rău stăpânite.

Ca să scăpaţi de această gălăgie, trebuie să învăţaţi să nu mai trăiţi la suprafaţa lucrurilor, expuşi agitaţiilor şi necazurilor, ci să vă eliberaţi de preocupările prozaice, de griji, şi mai ales să vă schimbaţi natura nevoilor.

Atât timp cât veţi rămâne în lumea nevoilor obişnuite, nu veţi reuşi să vă eliberaţi.

Fiecare nevoie, dorinţă, vă conduce pe căi bine determinate şi, cunoscând natura lor, veţi ajunge într-o zonă populată cu fiare care urlă sau, dimpotrivă, într-una populată cu creaturi celeste, care vă vor primi cu cântece de armonie.

Pentru moment, liniştea pe care aţi reuşit să o obţineţi nu este una adevărată. De câte ori n-aţi experimentat-o! Închideţi ochii şi toate problemele, preocupările sau animozităţile vă sar în faţă.!

Există persoane cărora le putem auzi zgomotul interior, chiar şi când stau liniştite: o nelinişte, un freamăt le străbate întreaga fiinţă.

Dar există şi cazuri, deși rare, de persoane ce par înconjurate de linişte chiar şi atunci când vorbesc; ele emană ceva liniştitor.

Liniştea interioară e o calitate a vieţii interioare. Dar nu mă veţi putea înţelege decât atunci când veţi reuşi să rămâneţi cel puţin câteva minute într-o adevărată linişte, ceea ce, poate, nu vi s-a întâmplat niciodată.

În om, liniştea este rezultatul unei armonii în cele trei planuri, fizic, astral şi mental. Deci, pentru a introduce liniştea în voi, trebuie să încercaţi să creaţi o armonie în corpul fizic, în sentimente şi în gânduri.

Vi s-a întâmplat vreodată să simţiţi brusc o linişte profundă instalându-se în voi, ca şi cum zgomotul interior, pe care nu-l mai sesizaţi, trăind zilnic în el, s-ar fi oprit brusc?

Această linişte aţi receptat-o ca pe o uşurare, ca şi cum o greutate v-a căzut de pe umeri, s-a produs o eliberare din străfunduri, o poartă vi s-a deschis, lăsând sufletul să plece şi să se dilate în spaţiu.

5 Metode Importante pentru a Ajunge la Liniștea Interioară Dorită

 

Metoda 1. Cântecul

Cântând la reuniuni, la serbări, în excursii, aşa cum o facem noi, chiar și la duș, realizăm o stare de armonie, de poezie şi inspiraţie care, ajutată de gândirea şi conştiinţa noastră, uşurează tensiunile interioare.

Căci, trebuie să înţelegem că nu cântăm numai pentru plăcerea de a cânta, pentru propria bucurie. Nu, cântăm deoarece cântecul trezeşte în noi o stare de vibraţie intensă, favorabilă lucrării spirituale.

Prin felul lor, prin inspiraţia lor mistică, cântecele pe care le interpretăm ne ridică nivelul de conştiinţă, iar liniştea ce rămâne între ele va fi impregnată de frumuseţea şi profunzimea lor. Între noi şi împrejurul nostru, simţim prezenţa unor curenţi, a unor entităţi, a unor lumini.

Liniştea este începutul curăţirii sufletului. 

 Metoda 2. Muzica

De aceea, trebuie să ascultăm muzica în care ne regăsim, cea care ne liniștește, cea cu care rezonăm, în general muzica bună, căci această muzică este reflectarea unor lumi aflate cu mult deasupra pasiunilor omeneşti, ducându-ne  în această lume superioară.

Este inutil să aspiraţi la mari realizări spirituale atâta vreme cât nu veţi stăpâni curentul zgomotos şi dezordonat al gândurilor şi sentimentele voastre; ele vă împiedică să aduceţi în voi adevărata linişte, cea care repară, uşurează, armonizează şi răcoreşte!

Când veţi ajunge să realizaţi această linişte, veţi transmite imperceptibil tuturor faptelor voastre un ritm, o distincţie.

Vă deplasaţi, atingeţi obiectele şi totul în voi nu este decât dans şi muzică. Această mişcare armonioasă, care se transmite tuturor celulelor organismului, vă face bine şi acţionează binefăcător asupra tuturor fiinţelor ce vă-nconjoară: ele se vor simţi uşurate şi îndemnate, la rândul lor, să se străduiască să regăsească aceste senzaţii trăite alături de voi.

Liniştea este cea mai ieftină muzică.

Metoda 3. Postul

De aceea, toate religiile au recomandat postul şi, după caz, au fixat modalităţi şi durată. Postul înseamnă oprirea funcţionării anumitor „uzine” şi această oprire produce o mare uşurare în toate celulele.

Dar, înainte de instalarea păcii, se face o curăţenie, însoţită adesea de mult zgomot, căci circulaţia se accelerează, sângele ne pulsează în tâmple, simţim zgomote în urechi, ameţeli, dureri în diferite părţi ale corpului.

Bineînţeles, postul este o disciplină ce trebuie practicată cu înţelepciune şi prudenţă, pentru a nu produce altfel de perturbări în corpul fizic şi chiar în cel psihic, în schimb, cântecul şi ascultarea muzicii se pot face fără niciun pericol.

Liniştea este rădăcina existenţei şi echilibrul vieţii. 

Metoda 4. Recunoștința

De mai multe ori pe zi, acordaţi mai multe minute acestui proces de introducere a liniştii în organism. Închideţi ochii, lăsaţi gândurile şi grijile zilnice deoparte, dirijaţi-le spre înalt, spre sursele vieţii, care hrănesc întreg universul.

Când simţiţi că aţi putut opri şuvoiul de gânduri şi imagini ce vă străbat, pronunţaţi cuvântul „mulţumesc”. Iată cel mai simplu cuvânt, care detensionează, căci mulţumind, veţi intra în acord cu Cerul, veţi ieşi din centrul strâmt al propriului eu, intrând în pacea conştiinţei cosmice.

Rămâneţi cât mai mult timp posibil în această stare de linişte şi, când veţi reveni la normal, veţi simţi că elemente noi şi preţioase au pătruns în voi: seninătatea, luciditatea şi forţa.

Deci, de mai multe ori pe zi, obişnuiţi-vă să restabiliţi liniştea în voi. Chiar dacă nu veţi putea face acest lucru decât un minut sau două, e bine şi atât. Şi-l puteţi face chiar şi pe stradă, când simţiţi un mare necaz, o stare de rău.

Liniştea este neîntreruptă închinare lui Dumnezeu şi statornicie în faţa Lui. 

Metoda 5. Meditația

Opriți-vă pentru moment din orice activitate zilnică, pentru ca nimeni să nu-şi dea seama ce faceţi; închideţi ochii câteva secunde, încercând să vă izolaţi cu ajutorul gândului şi să vă legaţi apoi de lumea armoniei şi a luminii.

Apoi, vă puteţi continua activitatea… Astfel, veţi neutraliza toţi curenţii negativi.

Dar, dacă vă lăsaţi demagnetizaţi şi otrăviţi, acest fapt va pregăti terenul tuturor tulburărilor psihice: încet, dar sigur, vă veţi pierde echilibrul, forţele, apoi va veni boala.

Să nu vă faceţi cumva iluzii, oricare ar fi remediile pe care le poate aduce liniştea, vor exista mereu viruşi şi microbi, aer poluat, hrană stricată, uriaşe tensiuni psihice care vor continua să domnească în lume.

Dacă nu vă veţi conecta la armonie şi lumină, încet-încet, terenul pe care veţi păşi va fi minat şi veţi sări în aer.

Liniştea este calea revelaţiei. Guy Finley

Odată ce aţi realizat această linişte, se pune problema păstrării ei. Altfel, la ce au fost bune toate beneficiile? Odată ce aţi introdus liniştea în voi prin rugăciune, meditaţie, trebuie să fiţi atenţi să nu o lăsaţi să vă scape.

Scopul vieţii spirituale nu constă în a încerca preţ de o jumătate de oră sau o oră pe zi să restabiliţi legătura cu lumea liniştii şi a luminii, pentru ca apoi să uitaţi şi să va lăsaţi antrenaţi din nou în dezordinea şi zgomotul existenţial… să reîncepeţi a doua zi etc.

Pacea, armonia, pe care le gustaţi în timpul meditaţiilor trebuie să vă călăuzească întreaga zi, impregnându-vă toate faptele.

A venit vremea să nu vă mai purtaţi ca nişte copii care nu fac altceva decât să aștepte momentul în care vor putea striga şi gesticula din nou.

E normal ca nişte copii să fie copleşiţi de linişte, dar nu e normal în cazul vostru; chiar dacă sunteţi supuşi zilnic trepidaţiilor, trebuie să vă străduiţi să păstraţi liniştea în voi.

Dacă nu veţi realiza ceea ce aţi pretins că înţelegeţi, înseamnă că nu aţi înţeles nimic. Realizarea liniştii interioare este un indiciu al evoluţiei fiinţelor.

Cel care a realizat adevărata linişte a ştiut să-şi pună ordine în sine însuşi, mulţumită cunoaşterii adevărurilor iniţiatice. Această linişte nu numai că-i va deschide porţile iluminării, dar el însuşi va deveni o sursă de binecuvântare pentru omenire.

Concluzie

Se crede că tăcerea este păguboasă deoarece prin tăcere nemulțumirile neexprimate se amplifică. Totuși, tăcerea nu acumulează doar resentimente, ci și energie sufletească pozitivă.

Puterea tăcerii însoțită de o stare de spirit pozitivă crește încet și sigur în ființa umană.

Izolarea în natură, în singurătate și tăcere, devine un tratament din ce în ce mai răspândit și acceptat de medicina modernă.

Cadrul natural canalizează sufletul spre sentimente pozitive, iar tăcerea și izolarea le amplifică, aceste metode fiind mijloace extraordinare de a face față stresului cotidian.

Căutarea liniștii și retragerea în tăcere se adresează minții și sufletului.

Tu ce părere ai? Scrie mai jos la comentarii despre liniștea ta interioară!