[tie_index]Intro[/tie_index]

[dropcap]I[/dropcap]nterpretarea unui horoscop poate fi greşită dacă astrologul nu este în stare să determine forţa de voinţă a persoanei căreia îi prezice.

Însă tendinţele latente sunt prezise totdeauna exact.

Când astrologul nu cunoaşte personal pe cei cărora le studiază caracterul, interpretarea este mai profundă şi mai exactă, pentru că atunci pot fi obiectivi.

Trei factori ne aduc mesajul mistic al astrelor:

[tie_list type=”checklist”]

  • casele astrologice
  • semnele astrologice
  • planetele

[/tie_list]

Casele

Sunt diviziuni ale pământului, fiecare casă reprezentând un departament al vieţii.

Semnele sunt diviziuni ale cerului a căror poziţie în raport cu casele ne caracterizează în mod particular.

Mişcarea planetelor prin case şi semne ne oferă şansa evoluţiei individuale.

Cel ce doreşte să înveţe citirea unui horoscop trebuie să se familiarizeze cu aceşti trei factori luaţi separaţi, dar şi în diverse combinaţii.

Casele Astrologice – Primele Noțiuni Învățate din Alfabetul Astrologic

[tie_index]Casele Astrologice[/tie_index]

Casele astrologice

Casele astrologice sunt diviziuni ale pământului, spre deosebire de Casele Cereşti care sunt cele 12 semne ale zodiacului.

Unghiul razei stelare este acela care determină influenţa asupra vieţii noastre.

Planetele situate la răsărit ne afectează condiţia fizică, cele de la sud, aproape de Zenit, sunt factorii binelui sau răului, în ceea ce priveşte poziţia noastră socială.

Dacă în momentul naşterii noastre o planetă se află la vest, raza sa arată căsătoria cu un anumit tip de persoană.

Cât despre planetele de sub pământ, aşezate la nord, ele au un efect asupra evoluţiei noastre personale în ultima parte a vieţii.

Să luăm cazul cuiva născut la răsăritul Soarelui, într-o zi în care Soarele era în conjuncţie cu Jupiter.

Influenţând Ascendentul, aceste persoane îi vor da persoanei o splendidă vitalitate. O altă persoană, născută în aceiaşi zi la amiază, când Soarele şi Jupiter sunt la Zenit, ar putea avea vitalitate scăzută dacă alte planete situate la est îi sunt potrivnice.

Dacă Soarele şi Jupiter sunt poziţionate într-o temă la sud vor genera favoruri şi onoruri publice.

O persoană născută când Soarele şi Jupiter sunt aşezate la apus ar putea fi exilată pe un pământ străin dacă aceasta este hotărârea planetelor situate la est sau sud.

Razele benefice ale Soarelui şi ale lui Jupiter, poziţionate la Nord, vor asigura iubire în căsnicie şi reuşită în asociaţii.

Se poate spune deci, că cele 12 secţiuni ale cerului, văzute de la locul naşterii, guvernează diferitele compartimente ale vieţii noastre.

Casele au mărimi şi poziţii diferite pe tema natală, în funcţie de ora şi locul naşterii.

Oamenii născuţi în aceiaşi zi pot avea experienţe din cele mai diferite.

Casele pot fi grupate în moduri diferite. După influenţa pe care o exercită ele sunt numite: unghiulare, succedante, cadente.

O altă clasificare le împarte în:

[tie_list type=”checklist”]

  • case unghiulare
  • case personale
  • spirituale
  • materiale
  • sociale și mistice

[/tie_list]

[tie_index]Casele Unghiulare[/tie_index]

Casele unghiulare

Casa I: cârmuieşte propria persoană, iar opusa ei, casa VII, pe cel drag inimii noastre, soţul.

Casa IV: determină condiţiile căminului nostru

Casa X: arată rangul nostru social.

Aceste case stabilesc Sfera în care vor avea loc activităţile noastre în viaţă.

[tie_index]Casele Succedante[/tie_index]

Casele Succedante

Casa II: oferă informaţii asupra situaţiei noastre financiare, asupra a ceea ce dobândim prin propriile noastre eforturi.

Casa VIII: arată ceea ce am putea primi de la alţii sub formă de legi, moşteniri, donaţii, etc.

Casa V şi XI: arată cum ar putea fi cheltuite veniturile financiare, deoarece casa V îi descrie pe copiii noştri, care au drept legitim la o parte din mijloacele noastre materiale, în timp ce casa XI guvernează nădejdiile, năzuinţele şi speranţele noastre.

[tie_index]Casele Cadente[/tie_index]

Casele Cadente

Casa VI: este cea a muncii voluntare, pe care am săvârşit-o ca parte datorată activităţii sociale şi pentru care noi primim o parte echivalentă.

Ea arată şi starea sănătăţii noastre.

Casa XII: descrie necazurile, crizele, bolile karmice.

Casa III şi IX: arată dacă viaţa şi ocupaţiile noastre se vor desfăşura într-un anumit loc sau, dimpotrivă, vom călători şi vom avea schimbări de reşedinţă.

[tie_index]Casele Personale[/tie_index]

Casele Personale

Casa I: guvernează alcătuirea şi particularităţile corpului fizic.

Planetele şi semnele acestei case îşi pun amprenta pe corpul fizic, în funcţie de karma persoanei.

Casa V: arată calităţile sufletului şi felul lui de a se exprima, în special în domeniul creaţiei.

Casa IX: cuprinde tot ceea ce putem concepe prin spirit în starea limitată actuală.

[tie_index]Casele Materiale[/tie_index]

Casele Materiale

Casa II: Indică bunurile materiale ale persoanei şi mijloacele prin care le câştigă, dar și bogăţia şi sărăcia.

Casa VI: Sănătatea, fără de care nimeni nu poate profita cu bucurie de bunurile materiale.

Casa X: Prestigiul public, care este principalul izvor de satisfacţie al celor mai mulţi.

[tie_index]Casele Spirituale şi Mistice[/tie_index]

Casele Spirituale şi Mistice

În ele sunt ascunse tainele vieţii prenatale, ale Eu-lui şi experienţele post-mortem.

Casa IV: arată care va fi condiţia pe plan material în ultima parte a vieţii pământeşti.

Casa XII: descrie drumul individual spre valorile spirituale.

Casa VIII: arată în ce mod se va petrece ieşirea de pe scena vieţii.

În călătoria noastră de la leagăn la mormânt ducem cu noi cele 12 case, iar influenţa lor ne învăluie aşa
cum aerul învăluie pământul în mersul său rapid.

Fiecare casă reflectă o parte a vieţii, fiecare cuprinde unele lecţii, fiecare arată dacă am fost sârguincioşi sau neglijenţi în misiunea avută într-un anumit domeniu al vieţii.

Când soseşte timpul noi culegem de la fiecare casă ceea ce am semănat în vieţile anterioare, numai
dacă am întregit la momentul potrivit ora culesului.

Dacă casa XI este supărată, dacă prietenii ne părăsesc sau ne trădează, dacă ne lăsăm inima rănită, dacă ne dezgustă mirosul de iasomie, trebuie să ne consultăm horoscopul căci ne va releva ce este ascuns în atmosfera aurei noastre.

Domeniile vieţii sunt cuprinse de case în felul următor:

Casa I – guvernează corpul fizic, alcătuirea şi aparenţa sa, temperamentul şi personalitatea persoanei; determină condiţiile căminului, ale copilăriei, atunci când subiectul este supus autorităţii părinţilor.
Casa II – indică chestiunile băneşti, finanţele, averea, arată ce va dobândi persoana prin efort propriu şi cum va folosi câştigurile.
Casa III – guvernează relaţia cu fraţii şi surorile, vecinii, dă informaţii despre scrieri, călătorii scurte, felul de a călători.
Casa IV – este casa părinţilor, care exercită influenţă asupra nativului; descrie sfârşitul vieţii; guvernează ceea ce ţine de clădiri, pământuri, mine şi tot ceea ce este în legătură cu pământul.
Casa V – dă informaţii asupra ceea ce ţine de iubire, flirt, libertinaj, atracţie legitimă sau nelegitimă, legături sociale între sexe înainte de căsătorie, copii, instituţii privind educaţia, cărţi, ziare, sport, distracţii şi speculaţii.
Casa VI – arată sănătatea, locul de muncă, condiţia şi probitatea celor cu care lucrează persoana.
Casa VII – Indică soţul şi publicul în general, este sfera competiţiilor, asociaţiilor, descrie adversarii în cazul litigiilor, rivalii, duşmanii pe faţă.
Casa VIII – descrie moartea, starea averii soţului, însuşirile sau puterile oculte latente, dar pe cale să se manifeste.
Casa IX – arată relaţia cu religia, cu legea, descrie experienţele sau aspiraţiile spirituale, visele, idealurile, este casa călătoriilor lungi.
Casa X – domeniile sale sunt: onoarea şi poziţia socială a persoanei, relaţia cu statul.
Casa XI – este casa prietenilor, camarazilor, protectorilor, a celor care ne vor binele, a speranţelor şi idealurilor noastre; descrie copiii din legături ilegitime.
Casa XII – este legată de: crize, deţinere în spitale sau închisori, duşmani ascunşi, comploturi, supărări, ruinare proprie.

Astrologul poate face descrierea domeniilor cuprinse de case ţinând cont de semnele care se află pe cuspidele lor, de planetele care se află în ele şi aspectele lor, de tipul de casă, etc.

[tie_index]Concluzie[/tie_index]

Concluzie

Așadar se recomandă să nu se stăruie prea mult asupra aspectului fizic indicat de horoscop.

Nu trebuie pierdute ore întregi ca să studiezi un subiect care este de o valoare secundară.

Se pot descrie diferite tipuri fizice, dar nu se face asta decât pentru determinarea la prima vedere a semnului  Ascendentului şi guvernatorul său.