În spatele celor mai multe fenomene psihice, produse prin mediumi, stau forțele materiale ale spiritului nostru. Manifestări ale spiritului există în tot ce se definește a fi paranormal.

Paranormal este un termen pentru o varietate de fenomene care ies din sfera normalului. Termenul este folosit în parapsihologie și are de a face cu fenomene ca telepatia, vederea la distanță, energetica, divinația, percepția extrasenzorială, telekinezia și diverse feluri de a supraviețui după moarte ca reîncarnarea, fantomele și bântuirile.

4 Manifestări ale Spiritului în Fenomene Cunoscute ca Paranormale

 

#1. CLARVIZIUNE

Clarviziunea este însușirea de a înțelege și de a prevedea desfășurarea unui fenomen.

În urmă cu mai mult de şaptezeci de ani, doamna Clara Dowdall, într-o şedinţă de spiritism publică, din Cardiff, în sala St. John, oprindu-se în faţa unuia dintre cei de faţă, îi spuse: „Vreau să te previn de o mare primejdie. Te văd lucrând la o mare înălţime pe un fel de schelă, care te loveşte, şi dumneata cazi. Faptul acesta se va întâmpla în cursul săptămânii viitoare: te sfătuiesc să fîi atent, căci altfel îţi vei pierde viaţa.” Acest bărbat asista pentru prima dată la o astfel de şedinţă spiritistă şi se arăta neîncrezător. Cei de faţă l-au sfătuit să fie prudent. El lucra la un elevator de cărbuni, din docuri, de un model mai vechi. La insistenţele soţiei lui, acesta nu s-a dus la lucru în ziua următoare, în locul lui ducându-se un alt om. În acea zi, platforma s-a aplecat, legătura vagonetului s-a rupt, acesta s-a răsturnat, lovind omul care, căzând de la o mare înălţime, a murit.

Clarviziunea presupune să contactezi anumite entități de lumină, care să transmită mesajul clarvăzătorului, urmând ca acesta să-l transmită mai departe. Când te duci la un clarvăzător, este foarte important să fii deschis, să incepi să povesteși despre evenimentul sau situația care te face pe tine vulnerabil. Trebuie să reții că, cu cât tu vei fi mai relaxat în timpul unei ședinte, cu atât clarvăzătorul va „vedea” mai multe.

index

După spiritus.ro clarviziunea locală observă mediul eteric din imediata apropiere a clarvăzătorului

  • Clarviziunea locală observă mediul eteric din imediata apropiere a clarvăzătorului.
  • Clarviziunea la distanţă observă locuri eterice îndepărtate.
  • Clarviziunea în Akasha se referă la „lecturarea” înregistrărilor din memoria astrală cosmică, care conţine informaţii despre orice eveniment petrecut în trecut sau este probabil să se petreacă în viitor.
  • Clarviziunea în planurile superioare se referă la ajungerea doar cu mintea în locuri din planul astral sau cel mental.

Ernest Oaten, el însuşi mare medium, povesteşte că la sfârşitul unei şedinţe spiritiste ţinută la Bournemouth, în timpul războiului, cu mediumul clarvăzător Frank Blake, s-a adresat unei doamne din asistenţă şi i-a descris un ofiţer în uniformă militară, care murise. Întrebată dacă o cunoaşte pe acea persoană, doamna respectivă i-a spus că după descrierea făcută este soţul ei, numai că el trăieşte, în urmă cu o zi primise o scrisoare de la el, de pe front. Blake i-a cerut scrisoarea care era în geantă, s-a uitat la ea şi a repetat: „Doamnă, sfatul meu este să plecaţi imediat acasă şi să fiţi pregătită să aflaţi că soţul dumneavoastră nu se simte bine.” Întorcându-se către Oaten, Blake i-a spus ea acest om este mort de patru zile, iar ea va primi vestea când va ajunge acasă. Câteva zile mai târziu, Blake a primit o scrisoare de la acea doamnă, în care i-a relatat că, la câteva ore după ce a ajuns acasă, a primit înştiinţarea Ministerului de Război că soţul ei fusese ucis pe front cu patru zile în urmă.

eyes
La au un nivel de clarvedere superior, Spiritul începe să modeleze sufletul, cel încă pe jumătate material, şi să pătrundă din ce în ce mai mult în el, până ce sufletul ajunge să fie în întregime umplut şi animat din punct de vedere spiritual de acesta. În acest al treilea stadiu, sufletul, cu totul înflăcărat de iubirea Spiritului, începe să devină tot mai spiritual, iar substanţa sa încă înrudită cu materia este transformată în esenţă pur spirituală. Astfel se formează adevăratul spic roditor pentru viaţa cea liberă şi veşnică. În această stare, omul, înălţat în întregime până la lumină, începe să se hrănească din ea şi, cu cât va primi mai mult din această hrană, cu atât mai puţin sufletul său, devenit din ce în ce mai spiritual, se va mai hrăni din sfera substanţei sale materiale.

Numeroase filosofii spirituale conțin noțiunea de-al treilea ochi interior care este legat de chakra Ajna și, de asemenea, glanda pineală, și la care este atribuită o semnificație în trezirea mistică sau iluminare, percepție clarvăzătoare, și state mai mari de conștiință. Această idee apare în istoria veche, în centrul și estul Asiei și, de asemenea, în teoriile oculte contemporane referitoare la yoga, teosofie, religii păgâne, și  epoca nouă de filozofie spirituale. Activitatea secretorie a glandei pineale este doar parțial înțeleasă. Locația sa din adâncul  creierului a sugerat filosofilor de-a lungul istoriei că posedă o importanță deosebită. Aceasta este  privită ca un mister” ca fiind glanda cu teoriile mistice, metafizice, și oculte din jur.

pineal.gland.jpgf

Un alt medium de premoniţie, de clarviziune a fost Nostradamus. În anul 1550, acesta a prezis tăierea capului regelui englez Carol I, revoluţia franceză din 1789, urcarea pe tron a unui împărat născut lângă Italia (Corsica), adică Napoleon Bonaparte, întemniţarea şi ghilotinarea regelui şi reginei Franţei. El a prezis expediţiile militare ale lui Napoleon, războiul de la 1870-1871 pe care l-a localizat lângă pădurea Ardenilor, cu durata de şapte luni, de asemeni a prevăzut incendierea Parisului în timpul Comunei din Paris. A descris fazele primului război mondial izbucnit în 1914 şi rezultatele lui.

#2. TELECHINEZIE și TELEPATIE

Alte manifestări ale spiritului în fenoemene paranormale sunt cele din telechinezie, cunoscută ca fiind fenomenul psihologic constând în comunicarea între persoane fără mijlocirea organelor de simț obișnuite, în transmiterea gândurilor la distanță.

În ultimul timp, mulţi cercetători ruşi sunt preocupaţi de facultatea pe care o posedă spiritul de a mişca, deplasa materia, fără concursul unei forţe exterioare vizibile. Ei vor să dovedească faptul că aceste evenimente, numite paranormale, decurg din legi ale spiritului. Parapsihologia rusă s-a activat, după afacerea submarinului atomic american Nautilus. În 1953, presa franceză transmitea cu litere mari o informaţie ciudată cu privire la Nautilus: Marina americană utilizează percepţia extrasenzorială la bordul unui submarin atomic. Potrivit ziarelor franceze, legătura telepatică între Nautilus şi continent s-a efectuat corect, chiar în timpul cât submarinul naviga la mare adâncime, astfel încât au titrat: „Militarii americani au pătruns tainele puterii spirituale”.

În tot timpul regimului totalitar din URSS, doctorul Vasiliev a efectuat cercetări aprofundate asupra percepţiei extrasenzoriale, dar acestea nu au putut fi date publicităţii, datorită caracterului profund ateu al regimului care nu admitea nici un fel de aluzie la spirit. Doctorul Vasiliev, membru corespondent al Academiei Medicale a URSS, titular al catedrei de psihologie a Universităţii din Leningrad, a declarat că descoperirea energiei constituită din percepţia extrasenzorială va avea aceeaşi importantă ca şi energia nucleară. El a condus primul laborator de percepţie extrasenzorială din lume subvenţionat de stat.

Cum funcţionează tehnologia care face posibilă comunicarea prin unde cerebrale conform site-ului www.descopera.ro:

grafica

Astăzi, în Rusia, sunt peste douăzeci de centre care studiază fenomenul numit paranormal. Biologul Naumov a condus serviciul tehnic de parapsihologie dintr-un laborator special ce depinde de departamentul de fizică din Colegiul de Stat de Inginerie din Moscova. Crearea acestui laborator a fost patronată de oameni de ştiinţă ruşi: doctorul Terledki, titularul unei catedre de fizică din cadrul Universităţii din Moscova, doctorul E. Sikovski, de la Academia de Ştiinţe Sociale, doctorul Pavel Oscepkoc, preşedintele Institutului de Inginerie.

Cu puţin timp înainte de moartea sa, episcopul James Piko scria în Psychics: „Studiul experienţelor senzaţiei extrasenzoriale în faza actuală a lărgit considerabil viziunea mea asupra puterii omului. Am convingerea că un mister pluteşte peste tot în ceea ce se petrece între doi indivizi, dincolo de cuvintele ce se schimbă între ei, dintre acţiunile şi legăturile lor. Unele fenomene amintesc de undele radio, iar restul ţine de o cauză a cărei existenţă o bănuim greu”. Universul conţine mult mai multe linii de forţă decât cele imaginate. Ruşii sunt la curent cu experienţele clarvăzătoarei Jeane Dixon din Washington, ale lui Gerald Croiset, faimosul senzitiv olandez, care a ajutat poliţia în depistarea criminalilor, cât şi ale americanului Red Serios, care este capabil să fixeze pe un film imaginea unui imobil situat la distanţă, prin concentrarea privirii sale asupra unui aparat fotografic. Şi ruşii au reuşit să facă fotografierea gândurilor.

Fenomenul de manifestare a spiritului este cercetat şi de mulţi americani, printre care doctorul J.B. Rhine, care lucrează la Fundaţia pentru cercetări asupra omului. El este cel mai celebru dintre parapsihologii americani. Ruşii au făcut multe cercetări cu Neli Mihailova, care a fost un medium dotat pentru psihochinezie. Ea avea posibilitatea de a deplasa obiectele prin intermediul forţei sale mentale. Când Mihailova avea nevoie de un obiect oarecare, era suficient să-şi fixeze privirea pe el şi obiectul începea să alunece în direcţia sa. Ea făcea să se deplaseze paharele cu vin fără a le atinge, cilindri de aluminiu, mese şi căni de apă.

Telepatia în creier pare să se deplaseze într-o direcţie specifică. Localizarea precisă depinde de natura mesajului transmis. Activitatea cerebrală a lui Nikolaev pare să fie localizată în regiunea occipitală, care este în mod normal zona percepţiei vizuale, atunci când i se transmite un mesaj vizual, şi în regiunea temporală, zona de percepţie auditivă, atunci când i se transmit telepatic sunete. Un creier uman, prin mesaj telepatic, poate să-şi impună ritmul său unui creier străin. Cercetătorii ruşi, care studiază fenomenul paranormal, au observat că prin intermediul proceselor psihice se pot declanşa la un alt individ, în mod telepatic, boli psihice sau chiar organice, acţionând asupra subconştientului lor. Ei au explorat astfel posibilităţile impunerii biologice prin telepatie.

Doctorul L. Ravitz, neuropsihiatru la Universitatea din Yale, a descoperit că spiritul putea să acţioneze asupra acestui câmp de forţă care înconjoară corpul. Măsurând intensitatea acestui câmp electromagnetic la nivelul pielii, doctorul Ravitz a reuşit să descopere care era starea de spirit a unui individ aflat în profundă stare de hipnoză. Spiritul putea să influenţeze direct acel înveliş energetic care înregistra câmpul electromagnetic de la distanţa de un metru de corpul uman fără a fi în contact direct cu el.  Astfel, vibraţiile câmpului de forţă care înconjoară corpul acţionează ca un magnet, acţiunea spiritului materiei devine o realitate, ca şi acţiunea spiritului asupra liniilor de forţă. Acest câmp de forţă vibratorie reprezintă mecanismul prin intermediul căruia spiritul uman este capabil să producă fenomenul paranormal.

Mediumii aflaţi în transă profundă din toată lumea, fără a avea o legătură unii cu alţii, au spus că percep nişte vibraţii. Ei explicau că corpul uman este compus dintr-un corp energetic, sau câmp care intră în vibraţie. Dacă frecventa vibraţiilor acestui câmp este accelerată, atunci energia sau informaţia provenită de la o altă dimensiune poate să ne fie relevată. Doctorul Sergheiev a reuşit să înregistreze câmpul de forţă electromagnetică la o distanţă de patru metri de un mort. Curbele înregistrate de detector erau asemănătoare traseului înregistrat de acelaşi aparat în momentul în care Mihailova deplasa de la distanţă obiectele.

brain-770044_1280

Această energie pare însă a avea o altă natură, nu electromagnetică. Ea este dirijată de forţele mentale, de puterea gândului, a spiritului. Spiritul provoacă vibraţiile câmpurilor electromagnetice care înconjoară corpul uman. Un vestit medium de telechinezie a fost Matthew Mannind. Acesta putea ridica o pernă cu gândul, putea ridica un pat până la înălţimea de treizeci de centimetri. Şifonierul se mişca, tablourile ieşeau din cui şi dansau prin aer. Toate acestea le făcea prin concentrarea vederii sale.  S-a putut constata că sediul acestor fenomene de telechinezie este în zona paleoencefală, deci în zonele subcorticale unde este localizat subconştientul.

Aşa cum am descris, subconştientul este sediul spiritului nostru. Prin forţa psihică, se creează din corpul eteric al organismului o pârghie invizibilă, ce mişcă toate aceste obiecte. S-a constatat că, în urma acestor fenomene, corpul mediumului scade în greutate uneori cu câteva kilograme. Acelaşi fenomen se întâmplă şi cu mediumii de materializare, când se formează fantomele materializate. Mediumul de materializare scade în greutate, cu exact greutatea pe care o cântăreşte fantoma. Acelaşi fenomen de scădere a greutăţii corpului o prezintă şi mediumii de levitaţie în experienţele de levitaţie.

#3.  VIZIUNEA SPIRITUALĂ

În oraşul Nijni Tagil, din munţii Urali, la începutul anilor ’60, trăia o tânără de douăzeci şi doi de ani de ani care se numea Rosa Kuleskova. Într-o zi a remarcat că poate să vadă lumina, să distingă culorile şi imaginile şi să citească fără ajutorul ochilor, ci cu ajutorul degetelor. Doctorul Iosif Goldemberg a supus-o mai multor experimente: de exemplu, a legat-o la ochi şi aceasta, plimbând degetele asupra unei coli de hârtie, a indicat exact culorile verde, roşu, albastru, oranj etc. După aceea, el a aşezat un ziar sub degetele Rosei şi aceasta a citit textul din ziar la fel ca şi cu ochii deschişi.

Apoi au fost făcute experimente în laboratorul Universităţii din Moscova şi Sverdlovsk de o echipă de cercetători condusă de doctorul neurolog Shaeffer. Aceştia au aşezat-o în spatele unui panou de carton şi i-au acoperit ochii. În ciuda acestor măsuri de precauţie, Rosa a fost capabilă să deosebească culorile şi să citească ziarul. S-a crezut că ea reuşea să descifreze culorile datorită variaţiilor de temperatură ale acestora, ştiind că negrul, albastrul şi culorile spectrului solar absorb sau emit o anumită cantitate de căldură, în acest sens, doctorul Shaeflfer s-a hotărât să încălzească plăcuţele cu culori numite reci (movul şi albastrul) şi să răcească celelalte plăci cu culori calde (roşu), dar experienţa nu a modificat cu nimic capacitatea vederii spirituale a acesteia.

În perioada anilor ’50, psihologul A.N. Leontiev, hipnotizând un pacient la spitalul de psihiatrie „Polotsk”, i-a cerut acestuia să citească ziarul Pravda cu ajutorul mâinilor. Pacientul a reuşit, chiar dacă deasupra ziarului era aşezată o coală de hârtie, în tot acest timp ochii îi erau închişi. Toate aceste experienţe confirmă posibilitatea vederii spirituale, ce are la bază fenomenul desprinderii corpului astral de cel fizic.

#4. RADIESTEZIE

Una din cele mai vechi manifestări ale spiritului în fenomen paranormal este radiestezia sau sensibilitatea radiaţiei, cunoscută cu peste şapte mii de ani în urmă. Această metodă se aplică în cercetarea şi descoperirea anumitor lucruri, de la zăcăminte naturale până la comori ascunse. Legendele populare vorbesc despre puterile extraordinare ale vrăjitorilor, care cu ajutorul unor baghete erau capabili să descopere asasini şi hoţi ascunşi. Ei foloseau în acest scop fie bagheta radiestezică, fie nişte cărţi cu antene. Cu ea se pot descoperi cursuri de ape subterane, depozite minerale, cabluri şi canalizări subterane. Experienţe de acest fel au fost făcute de profesorul Bogomolev împreună cu doctorul Tareev şi doctorul Simonov, care s-au convins că radiestezia este reală şi nu are nimic comun cu autosugestia.

hipnoza1

Forţa ce acţionează asupra baghetei printr-o tracţiune invizibilă poate atinge între o sută şi o mie gr/cm. Nici o izolaţie nu se poate opune acestei radiaţii. Sokevanov a căutat să realizeze o apropiere între magnetism şi radiestezie. A a fixat electrozi pe partea din spate a capului operatorilor şi a constatat că în acest caz numărul de revoluţii ale baghetei nu se reducea, ci, dimpotrivă, la o distanţă de circa douăzeci de metri, bagheta se îndrepta brusc în direcţia zonei în cauză. Descoperirile sovietice converg cu cercetările efectuate în Germania şi Ţările de Jos. În cazul în care un radiestezist constată o reacţie a baghetei, înseamnă că întregul său corp reacţionează. Se pare că aici intră în acţiune al şaselea simţ.

Se ajunge la concluzia că există câmpuri de forţă a căror natură nu este însă cunoscută. În perioada anilor ’30, guvernul Columbiei a însărcinat o descoperitoare australiană, Evelin Penrose, să localizeze zăcămintele de petrol şi minereuri aflate pe teritoriul ţării. Descoperirile sale au coincis exact cu rapoartele experţilor şi geologilor. Cercetările par să indice că descoperitorul face dovada descoperirilor sale la nivelul subconştientului.

În Franţa, poliţia l-a folosit pe Jean Aymar în descoperirea criminalilor, acesta folosindu-se de o astfel de baghetă. Reglând bagheta, a început să urmărească evoluţia acesteia. În drumul său, el a indicat locurile unde se opriseră hoţii, unde au dormit şi unde au mâncat. Abatele Paramelle din Saint Jean de Pespinasse a indicat cu exactitate, pe o perioadă de douăzeci şi cinci de ani, peste zece mii de locuri precise cu izvoare de apă, cu ajutorul baghetei magice. De asemenea, maiorul Pogson a descoperit cu ajutorul baghetei magice în India, în timpul unui an, şaptezeci şi şase de izvoare de apă.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

RESURSE

Curs practic de telepatie

Telepatia. Comunicarea suprema

Clarviziune Si Puteri Oculte – Swami Panchadasi