Magnetismul(tratamentul prin magnetism) este proprietatea fizică fundamentală a materiei, care se manifestă ca o formă specifică de interacțiune între curenții electrici, între curenții electrici și magneți sau între magneți.

Forţa vitală a corpului nostru este animată de un curent electromagnetic. Se constată că din corpul omului iradiază o lumină în anumite condiţii. Acest lucru se poate vedea şi simţi – o lumină care înconjoară întregul corp. Partea dreaptă a omului împrăştie o lumină albăstruie, acesta fiind polul pozitiv, iar partea stângă o lumină roşiatică, acesta fiind polul negativ.

magnetism

Această iradiere diferă în funcţie de sex şi sănătatea corpului. Omul bolnav va reflecta ceva înceţoşat şi tulbure, deci produce un fluid slab. Acest fluid se reflectă şi este iradiat de toate corpurile organice şi anorganice. Tot universul este plin cu el. El formează substanţa fundamentală, eterul primordial, care se găseşte în spaţiu şi în interiorul corpului nostru, fiind de o formă materială necunoscută, căruia i s-a dat numele de bioplasmă. Aceasta este forţa care animă activitatea celulară. Corpul nostru absoarbe în permanenţă acest fluid, dar îl şi pierde în permanenţă.

magnetism

Tratamentul prin Magnetism și Influența Electromagnetismului

 

Electromagnetismul pătrunde în corp prin mâna stângă şi iese prin mâna dreaptă. Pe orice corp punem mâna, cedăm din fluidul nostru, fie că este un lucru sau fiinţă. Iradierea din corpul nostru înspre partea superioară a lui este de culoare albăstruie. Cu cât mergem în jos, sau când organismul este bolnav, apare culoarea galbenă. Orice om poate să intervină pentru a-şi reîmprospăta acest fluid, dar pentru aceasta trebuie să perceapă că îl pierde. Această constatare o poate face numai dacă dezvoltă sensibilităţi fizice.

index

Existenţa acestui fluid se poate constata când intrăm brusc într-o încăpere întunecată în care se află un om; în decurs de câtva timp, vom observa, în direcţia în care se află acel om, o lumină slabă, fosforescentă, care cu timpul ia forma de om. Fluidul unui corp sănătos poate fi trimis unui corp bolnav, pe care îl poate vindeca, în natură se observă aceasta mai ales pe cristalul de cuarţ. Acest cristal are o structură spaţială şi are proprietatea de a capta fluid cosmic, de a-l depozita şi de a-l transmite corpului omenesc. Voinţa, gândirea şi puterea de viaţă sunt purtate de acest fluid, el fiind cel ce le vehiculează. Prin natura sa, fiind format din electroni şi ioni, acest fluid trece prin orice corp, fie el cât de dur. Se poate magnetiza orice obiect, care în raport cu fenomenele magnetice imprimate provoacă răspunsul corespunzător asupra persoanei care îl poartă.

fluid

Fluidul vital, purtat de electromagnetism, se transmite în special prin ochi. Puterea de iradiere este influenţată de puterea de voinţă şi de gândire. Cu cât se concentrează mai mult, cu atât transmisia de fluid este mai mare. Fluidul are un caracter absolut individual: dacă persoane diferite magnetizează acelaşi pahar cu apă, de fiecare dată apa va avea alt gust. Pe oameni îi deosebesc unul de altul factori trupeşti şi sufleteşti care sunt la baza fluidului pe care îl emană fiecare. Cel mai des, fluidul este emanat prin mâini şi picioare, la mână în special prin primele trei degete.

Oamenii cu vedere spiritualizată spun că apa magnetizată este fosforescentă şi fumegândă. Această lumină fosforescentă se vede în jurul capului la oamenii spiritualizaţi, ea nefiind decât puternica emanare a fluidului. Aceasta se putea transmite chiar la simpla atingere cu mâna sau printr-o simplă suflare. Fiecare corp material iradiază în permanenţă sau are în permanenţă această iradiere, care constituie un al doilea corp de aceeaşi formă cu primul, compus din materie mai dură.

În cazul magnetizării prin suflare, aceasta se face de douăsprezece ori, iar după o pauză se reia. Magnetizarea trebuie făcută în absolută linişte şi pace interioară, în absolută armonie şi, de obicei, la o lumină estompată. Magnetismul se foloseşte atât pentru magia neagră, cât şi pentru magia albă, pentru a trata diverşi bolnavi. Magnetismul este de natură materială, el se poate efectua nu numai pe oameni, ci şi pe orice obiect. Plantele bolnave le putem influenţa prin magnetism, facându-le să crească şi să înflorească, în măsură mai mică sau mai mare, căci fiecare om dispune de iradieri fluidice. Oricine poate folosi această iradiere în scopul vindecării a altor corpuri. Fiecare om poate fi tratat de boală, indiferent de sex. În tratamentele prin magnetizare trebuie multă grijă, căci fluidul trebuie refăcut.

Cele trei criterii de tratament prin magnetism:

  •  să ţinem cont de întreţinerea polarizării;
  •  să avem grijă să evităm stările de nervozitate;
  •  să nu atingem bolnavul când acesta suferă de boli contagioase.

Nu vom magnetiza niciodată fără martori. Pentru magnetizare, magnetizatorul poate folosi mişcările mâinilor sau să atingă cu mâna bolnavul acolo unde e nevoie, eventual să sufle pe locul bolnav. Când începe tratamentul, bolnavul trebuie să stea cu picioarele spre sud şi cu capul spre nord.magnetism

Se ştie că curentul cosmic circulă din direcţia sud spre nord, şi trebuie să intre prin picioare şi să iasă prin cap.

1. Ne aşezăm în faţa bolnavului în aşa fel ca să-i atingem genunchii cu genunchii noştri.

2. Îi luăm mâinile, fixând degetul mare în palma lui, cu mâna stângă prindem mâna lui dreaptă, iar cu mâna dreaptă palma lui stângă.

3. Îl privim în ochi, concentrându-ne, şi ne imaginăm că fluidul nostru iradiază prin ochi, în ochii bolnavului, apoi ne ridicăm puţin pe partea dreaptă a bolnavului şi punem mâna dreaptă pe fruntea lui, iar mâna stângă pe ceafa lui, şi stăm aşa câteva minute.

4. Apoi luăm mâna dreaptă de pe fruntea lui şi o îndepărtăm la o distanţă de doi-trei centimetri şi cu degetele răsfirate descindem în lungul corpului până la genunchi. Mâna stângă, în tot acest timp, stă pe ceafa bolnavului.

5. Ambele mâini le vom îndepărta de pe bolnav în acelaşi timp, descriind cu ele un cerc.

6. La fiecare început şi sfârşit de tratament, se va face o pocnire din degete, după care mâinile se spală cu apă şi se usucă. În legătură cu polaritatea, se recomandă ca magnetizatorul să aibă grijă ca mâna stângă să trateze partea dreaptă a bolnavului. Polii de sens contrar se atrag, iar cei de acelaşi sens se resping.

Spatele unui bolnav se va trata cu mâinile încrucişate, în timpul tratamentului prin magnetizare, atât magnetizatorul cât şi bolnavul vor renunţa la orice fel de bijuterii, prezenţa lor cauzând pierderi de fluid. Imediat după tratament, bolnavul trebuie să stea într-o perfectă stare de repaus. În tratamentele locale, partea stângă a corpului o vom magnetiza cu mâna dreaptă şi invers, iar mâna rămasă liberă se va pune pe ceafa. Dacă tratăm doar o mică parte a corpului, putem executa mişcări circulare deasupra ei.

Bio Aura Energy Therapy Tour Perth Scotland

Tratamentul prin magnetism poate fi activat prin folosirea cristalului de cuarţ. Cristalul de cuarţ reprezintă fosilizarea apei de-a lungul miliardelor de ani, în care apa se combină cu siliciul, rezultând bioxidul de siliciu, care în interiorul cristalului are o structură spaţială ce îi conferă proprietatea de a amplifica, de a transforma, de a înmagazina, de a focaliza şi transmite energia. Cristalul de cuarţ amplifică energia corpului şi puterea gândurilor noastre. Ţinând cristalul în mâna stângă şi creând imaginea mentală a unei fiinţe, transmitem acesteia o mai mare cantitate de energie fie direct, prin magnetism, fie la distanţă, prin telepatie.

Cristalul de cuarţ se poate încărca cu energia pe care o stochează şi pe care o putem folosi ulterior, localizând-o acolo unde dorim, prin gândurile noastre. Prin el se poate întări transmiterea gândului la mii de kilometri în telepatie, dar şi în magie, în vrăjitorie. Prin cristal putem mai uşor să facem experienţe de comunicare prin gând cu plantele şi animalele, precum şi pentru a vorbi cu spiritele morţilor în şedinţele de spiritism.

Tot cu ajutorul lui se poate produce alterarea stării de conştiinţă, dirijând energia mentală în anumite scopuri. Pentru a-l putea folosi, cristalul de cuarţ trebuie curăţat de amprentele lăsate de alte corpuri vitale ale oamenilor. Dacă cineva atinge cristalul îşi lasă amprenta, în câmpul vital al cristalului, iar în amprenta câmpului vital al omului se află nivelul energetic afectiv şi mental al acelei persoane din momentul imprimării. Acest nivel energetic afectiv poate fi recepţionat inconştient de cel ce vine în contact cu cristalul şi să fie condus în mod conştient de el.

O altă persoană poate să pătrundă în noi şi să ne fure energia, dacă acea persoană are o energie mai slabă decât noi. Pentru acest motiv, cristalul trebuie curăţat: el se curăţă punându-l într-o soluţie salină formată de patru litri de apă şi patru linguri de sare de bucătărie, în care se ţine timp de şapte zile; se poate curăţa şi într-o soluţie de părţi egale alcool şi apă în care se ţine tot şapte zile. După ce l-am curăţat, cristalul se activează ţinându-l în mâna stângă. Energia vitală şi electromagnetică pătrunde în corp prin partea stângă. Din acel moment nimeni nu trebuie să mai ia contact cu cristalul pentru a nu amesteca fluidul vital cu al altor oameni.

Când cristalul s-a activat, acesta provoacă furnicături sau pulsaţii în mână. în acel moment se poate folosi, în timpul somnului, pe durata celor treizeci şi trei de zile necesare pentru contopire, cristalul se poate ţine în buzunar. Este de remarcat că cristalul de cuarţ creşte într-o spirală, care are unghiul de cincizeci şi două de grade, ca şi unghiul lateral de la bază la vârf al marii piramide din Egipt.

image019

Gândurile sunt amplificate de cristalul de cuarţ, ţinând cristalul în mâna stângă. După o jumătate de oră, cresc undele cerebrale alfa, după o perioadă mai lungă cresc undele teta şi delta. Undele alfa creează starea de vis, cu percepţie extrasenzorială, împrospătează energia celulară şi constituie primul semnal al sugestiei pentru subconştient. Undele teta reprezintă stări mai profunde de percepţie extrasenzorială, toate propice pentru sugestie, iar undele delta le găsim în somnul adânc. În această stare se află nivelul amintirii integrate, nivelul nonrezistenţei, al stării negative şi al sugestiei totale.

Cristalul de cuarţ acţionează asupra subconştientului care controlează corpul fizic, dar şi asupra mentalului prin capacitatea de a depozita gânduri şi programe afective, care funcţionează automat atunci când primesc stimuli adecvaţi. Aceste programe dirijează ceea ce facem şi gândim. Limbajul subconştientului este constituit din simboluri. Toate informaţiile înmagazinate în subconştient sunt sub formă de imagini, cuplate cu motivări afective. Starea de clarviziune, de desprindere a corpului astral de corpul fizic şi eteric se poate obţine dacă privim fix un punct dintr-un glob de cristal timp de treizeci de minute pe zi. Concentrându-ne gândul, putem percepe imagini în globul de cristal, dar experienţele trebuie repetate. Starea de profundă meditaţie a comunicării cu Eul se poate obţine mult mai uşor ţinând cristalul de cuarţ în mâna stângă.

Concluzii

Așadar important la tratamentul  prin magnetism este să ţinem cont de întreţinerea polarizării, să avem grijă să evităm stările de nervozitate, și să nu atingem bolnavul atunci când acesta suferă de boli contagioase. De asemenea tratamentul prin magnetism poate fi activat și prin folosirea cristalului de cuarţ.

Ai încredere în acest tratament, sau ai auzit și de alte tratamente similare care să aibă la bază electromagnetismul? Aștept să-mi scrii în rubrica comentarii de la sfârșitul acestui articol.

 

Untitled Infographic(5)