Cele mai Importante Categorii de Afirmații Pozitive. Cum să le folosim.

[tie_index]Ce este afirmația[/tie_index][dropcap]A[/dropcap]firmaţiile sunt un instrument foarte puternic în atingerea [...]