Tot ce a creat divinitatea este într-o continuă activitate iar această lege este comună atât mineralelor cât și plantelor, animalelor și omului. Scânteia divină din om face ca prin gândire și acțiune să vadă, să înțeleagă, să prevadă și să învețe orice fel de activitate, care duce în final la perfecționarea spiritului(spirite evoluate) și la evoluția sa.

Viata este o școală, este o scară pe care se urcă înțelegerea spiritului, care are ca singur scop iluminarea lui. După moarte, spiritul, părăsind corpul carnal care putrezește, este atras conform legii divine a atracției afinităților pe planul spiritual corespunzător lui, unde își petrece viata de spirit spațial.

Văzduhurile sunt pline de spirite spațiale care sunt în continuă activitate, având fiecare o anumită specialitate. Acolo se gândește, se studiază și se perfecționează o ocupație care apoi, prin reîncarnare, va fi pusă în aplicare în viața pământească.

Studiul Spiritelor în Tentativa Lor de a Ajunge Spirite Evoluate

#1.Studierea mediului în care trăiesc

Unul dintre studiile spiritului în spațiu este acela al mediului în care traiește, adică eterul în care se mișcă, în care se hrănește și cu care construiește cu ajutorul gândurilor ceea ce îi permit cunoștintele lui. Altfel spus, el se ocupă cu cunoașterea fenomenelor fizice și chimice ale mediului eteric. Dar nu toate spiritele au această activitate, ci numai cele ce sunt spirite evoluate, rezultatele activității lor sunt apoi comunicate și altor spirite.

spirite evoluate

#2.Studierea corpului spiritului(medicii cerești)

Alte spirite studiază corpul spiritului și bolile lui, căci spiritul are un corp eteric. Ele fac studii asupra corelației corpului eteric cu cel carnal. Când au reușit să asimileze cunoștintele noi, sunt trimise la reîncarnare pentru a le pune în practică. În lumea spațiilor se exercită toate preocupările pământești, tot ce există pe pământ a fost mai întâi realizat fluidic și astral.

Anumite spirite se perfecționează în destruparea spiritului în momentul morții, altele în încarnarea lui în timpul nașterilor fizice. Ele studiază legătura dintre corpul eteric și fluidele ce alcătuiesc perispiritul, cel ce îmbraca Eul nostru. Aceștia sunt medicii cerești sau destrupătorii, ei sunt aceia care taie toate firicelele eterice care făceau să trăiască fiecare celula organică.

Această operațiune a destrupări se desfășoară treptat, încetul cu încetul, înainte de ultima suflare a omului când moare. Pe măsura ce aceste fluide eterice se desprind, corpul fizic slăbește și forța fizică se epuizează. Chiar după ce ochii devin sticloși și corpul se răcește, procesul morții se continuă și după ce spiritul părăsește corpul fizic.

Așa se explică creșterea unghiilor, căderea părului și mișcările miceliene ale protoplasmei. Aceste celule se hrănesc eteric cu electronii și protonii pe care îi dă corpul eteric, căci și alimentele în timpul vieții în ultima instanță aduc tot un aport de electroni și protoni – solidele, lichidele sau gazele nu sunt decît eter condensat.

spirite evoluate

#3.Medicii spațiali întrupători

O  alta categorie de medici spațiali sunt cei întrupători. Când un spirit din spațiu este trimis la reîncarnare, el cade într-o stare de somnolență. Această somnolență este determinată de spirite mai evoluate, pe care însă spiritul ce trebuie să se încarneze nu le vede. Ele sunt 0 vibrație eterică mai fină, superioară. Spiritul inferior nu vede niciodată pe cel superior, astfel spiritul superiori îl magnetizează adormindu-l pentru 0 perioadă de timp, pentru a-i suprima parțial conștiinta și voința sa.

Pentru formarea corpului eteric și a celui fizic, spiritul ce se va reîncarna este însoțit de unul sau mai multe spirite întrupătoare. Aceasta se datorează legii divine a karmei. Cum altfel ar accepta un spirit ce vine la o nouă viață să-și creeze un creier idiot, un corp cocoșat sau cu alte tare organice necesare în viitoarea sa viață, pentru ca prin suferinta ce i se cuvine conform faptelor sale din alte vieți să poată evolua pe un plan mai evoluat spiritual.

În primele patruzeci de zile după moarte, spiritul vede cu vederea sa astrală durerea părinților, fraților și surorilor sau copiii pe care i-a lăsat pe pământ. El coboară pe pământ, trăiește în mijlocul lor, dar nu poate fi văzut. În timpul somnului acestora, când corpul lor astral este desprins de corpul fizic și trăiește în spațiu, ele se întâlnesc cu spiritul mortului cu care fac schimburi de idei și gânduri. lmediat după moarte spiritul vizitează mormântul lui și locurile pe unde a trăit.

girl-811553_1280

După înălțarea lui în lumea astrală, până la șapte ani, spiritele inferioare coboară mereu pe suprafața pământului și pot intra chiar în mormânt pentru a studia procesul de descompunere a corpului său fizic. Spiritul vede și aude tot ce se petrece la înmormântarea lui, asistă la slujba preoților și știe tot ce gândesc cei ce sunt prezenți la înmormântare.

Gândul este format dintr-o formă de energie comună cu energia pc care o are spiritul, așa se explică comunicarea dintre gândul oamenilor și spirit în spațiu se perfecționează spiritele de materializare pentru minerale, plante, animale și om. Aceste categorii de spirite sunt cele care în ședințele de materializare reușesc să materializeze fantomele de oameni care reprezintă întotdeauna o persoană care a decedat.

Aceste spirite evoluate sunt și cele care fac dematerializarea, disociind materia în elementele eterice din care aceasta este compusă. Opera cea mai grandioasă pe care o pot desfășura spiritele este aceea care prin forța spirituală face să apară fantoma unui om mort, în carne și oase. Cum spiritele creatoare sunt rare și cum cei ce merită să asiste la asemenea creațiuni sunt și ei puțini, se înțelege de ce mediumii de materializare sunt atât de rari.

Universul este ocupat de gânduri și ordine, plecate de la mari creatori din sfera Laborator a Divinității. Aceste gânduri sunt auzite numai de cei cărora le sunt adresate.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

RESURSE

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]