Destinul omului este supus legii divine a cauzalității, care este comună tuturor viețuitoarelor. Orice efect are o cauză care îl determină sau, altfel spus, orice faptă a noastră este efectul unei cauze. Aceste cauze trebuie căutate în moralitatea vieții noastre actuale și, mai ales, în alte vieți anterioare. Evoluția noastră nu este întâmplătoare, nu din întâmplare suntem mai fericiți sau mai nefericiți.
Karma este forța impresionantă care cântărește sau măsoară toate faptele din decursul unei vieți și care determină, în ciclul de transmigrare a sufletelor, calitatea următoarei vieți.

žKarma reprezintă efectul acțiunilor negative dintr-o existență(viață) ce se manifestă în existența următoare când condițiile devin destul de propice pentru o astfel de manifestare și anume: atunci când există tendința de a repeta în același mod ca în existența anterioară ceva ce a determinat rezultatul negativ al propriilor acțiuni, cu efect uneori devastator.

Este greșit spus că destinul și karma înseamnă același lucru. Nici vorbă-karma și darma alcătuiesc destinul.

Darma reprezintă latura pozitivă a destinului, manifestările ei, precum și consecintele acestor manifestări. Adică tot ce înseamnă negativ-karmă, iar amândouă așa cum am spus compun destinul.

Observăm că atât acțiunile negative din existența anterioară cât și cele pozitive, își găsesc manifestarea în viitoarea reîncarnare, iar consecințele sau efectele vor fi pe măsură.

Picture1

Cele Trei Categorii de Forțe prin care se Măsoară Destinul

Categoria#1. Acțiunile

Toată viața noastră actuală este condiționată de conduita din alte vieți anterioare, unde am greșit cu gândul sau cu fapta și, in domeniul moralei, orice acțiune este urmată de o reacțiune, o viață cumpătată și morală, cu credință în Dumnezeu, va determina o karmă fericită și invers. Această lege a cauzei și efectului este cunoscută sub numele de karmă ceea ce înseamnă- acțiune sau destin.
Ea s-ar putea traduce și prin proverbul:
„Ceea ce semeni, aceea vei culege”.
Forța impresionantă care cântărește sau măsoară toate faptele din decursul unei vieți și care determină, în ciclul de transmigrare a sufletelor, calitatea următoarei vieți.
În timpul vieții, omul acționează asupra sa și asupra semenilor săi prin gânduri care se comportă ca niște cauze uriașe ce produc efecte în orice moment și la orice distanță asupra unui lucru sau asupra unei ființe.

Categoria#2. Dorințele

  O altă categorie de forțe o reprezintă dorințele. Ele sunt produsul spiritului și determină idei în corpul nostru mintal.

A doua categorie de energie o formează dorințele noastre. Aceste dorințe sunt forțe ale voinței spiritului nostru. Dorințele noastre contribuie la formarea corpului astral, ele vor determina în lumea astrală simțăminte superioare sau, din contră, dureri spirituale. Aceasta va avea influență și asupra formării viitorului corp fizic al nou-născutului, căci omul se va naște în acel mediu unde există aceste dorințe prin precedentele noastre experiențe.

Categoria#3. Faptele

 A treia categorie de forțe o reprezintă faptele noastre. Acțiunea legii cauzei și efectului determină două karme:
– cea pe care ne-am făcut-o în alte vieți anterioare
– și alta pe care ne-o formăm în actuala viață.
meditation-644858_1280
Karma trecută se leagă de karma viitoare, iar karma individuală se leagă de karma colectivității în care trăim. Gândindu-ne la lucruri imorale, atragem din spațiu asemenea gânduri și sufletul nostru devine mai grosolan. Din contră, dacă avem gânduri de ordin superior, atunci atragem telepatic din spațiu materii superioare din punct de vedere eteric. Aceasta înseamna că omul singur este cel ce determină destinul său. Dintre cei trei factori care determină destinul, cel mai hotârător este acela al gândurilor noastre, aceasta pentru că gândul este forma de manifestare a spiritului nostru, a Eului nostru.
Gândul este format din același fel de energie ca și spiritul nostru. Fiecare gând are o anumită culoare și vibrație. Gândirea oamenilor nu se aseamănă, căci nici spiritele lor nu au același mers evolutiv. NU există două spirite cu un drum evolutiv identic, o gândire mai comună aparține unui spirit mai tânăr, iar gândirea mai abstractă aparține unui spirit mai evoluat. De aici concluzia că nu trebuie să insistăm în a ne contrazice cu oamenii care nu înțeleg sensul unor fenomene, ei nu pot să înteleagă pentru că spiritul lor nu are capacitatea să înțeleagă. Gândurile provin din unde vibratorii ce pleacă din scânteia divină, din spiritul nostru. Aceste gânduri, spiritul le percepe sub formă de imagini.
Picture2
Am mai spus de multe ori că plin telepatie se transmit imaginile gândului telepatul transmite gândul său sub formă de imagini și tot astfel sunt percepute de cel ce primește mesajul. Sub formă de imagini sunt recepționate toate mesajele mentale, fie că se transmit în hipnoză, fie că se transmit prin spiritism. Gândul de milă, de compasiune, se transmite sub forma unor imagini de culoare roz. Fiecare sentiment emite imagini de o anumita culoare. Gândurile se comportă ca niște ființe colorate care se pot vedea cu vederea spirituală. Gândurile din spațiu sunt nemuritoare, noi trăim într-un ocean de gânduri, toate create de spiritele oamenilor. Ele atrag prin rezonanța din spațiu gânduri asemănătoare cu cele emise de oameni. Gândurile de rău se atrag ca un magnet din spațiu, o enervare atrage din eter gândurile rele și determină comiterea unor fapte necugetate.
Frica provoacă boala, iți face corpul mai slab, micșorează rezistența corpului. Ea atrage, prin rezonanță, boala. Gândurile omului se înregistrează în spiritul nostru, iar la judecarea ce se va face spiritului după moarte toate aceste trăiri, aceste gânduri se vor reprezenta sub formă de imagini și vor constitui fapte de auzit sau de văzut, de acuzare sau de apărare. Atunci când se regresează în timp un om prin hipnoză, el își descrie viața anterioară sub formă de imagini ca și când ar fi văzut de alții. Toate aceste imagini sunt înscrise în arhiva spiritului nostru. Ele rămân nu numai în Eul nostru, ci și în materia eterică a Planetei și universului nostru. Toate evenimentele și fenomenele petrecute pe pământ rămân înregistrate în materia eterică a planetei și ele pot fi studiate de spiritele aflate în spațiu.

                              Rolul Bolilor Karmice

Picture4
Destinul se hotăraște și prin faptele fizice. Aceste fapte rămân înscrise în spiritul nostru, dar și în arhiva eterică universală, și ele vor determina viața in viitoarea reîncarnare, orice acțiune a noastră este rolul unor meditări și dorințe la care a participat spiritul nostru și care rămân înscrise tot sub formă de imagini în memoria lui. În lumea spiritelor angelice se hotărește destinul nostru. Toate greșelile noastre trebuie achitate în alte vieți viitoare. Spiritele mai evoluate, pentru a se ridica pe un plan superior spiritual, conform liberului arbitru, își iau singure un destin mai bun sau mai rău ,ele își făuresc programul vieții lor viitoare. Nimic din ceea ce se întamplă in această lume nu este întămplător. Totul s-a petrecut în trecut, în alte vieți pământești – și aceasta determină destinul nostru. Corpul fizic este așa cum l-a format corpul nostru eteric, care la rândul lui a fost făcut conforn destinului spiritului ce vine la reîncarnare.
Există și o karma colectiva. Astfel, toți oamenii care se aseamănă din punct de vedere al destinului lor vor fi adunați fără voia lor într-o anumită împrejurare, pentru a fi puși în aceeași situație să piară printr-o moarte violentă – război, revoluție, incendiu, cutremur, furtună, etc.  Aceasta înseamnă că orice faptă rea, oricât de redusă ar fi, va trebui să fie plătită mai ales în viețile viitoare.
[sociallocker id=”6187″] http://www.slideshare.net/MariusVilcu1/cum-diagnosticm-bolile-karmice[/sociallocker]